Utdanningstilbud

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) har som formål å styrke det psykoterapeutiske tilbud i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. IGA tilbyr derfor en rekke ulike utdannings-program med varierende lengde, omfang og innhold innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse.

Utdanningsprogrammene i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse
IGA tilbyr en treårig utdanning (ett år grunnleggende trinn og to år videregående trinn) i gruppepsykoterapi med muligheter for ulike påbygnings-/tileggsmoduler (diplomutdanning gruppeanalyse, mentaliseringsbasert gruppeterapi, rusbehandling, gruppeterapeutisk kunstterapi). Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger integrering av elementene egenerfaring i smågrupper, praksis/veiledning og teori.

Introduksjonsseminar
gir en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode og har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og arbeidet med gruppeterapi i ulike institusjoner.
De senere år har IGA også tilbudt et eget introduksjonsseminar spesielt rettet mot arbeid i ulike rusinstitusjoner og et introduksjonsseminar i gruppeanalytisk billedterapi.

Regionalt gruppeopplæringsprogram
IGA har i en årrekke drevet ettårige “Regionalisert opplæringsprogram i bruk av gruppebasert behandling”. Denne opplæringen er rettet mot kommunehelsetjenesten og den regionale 2. linjetjenesten. Programmene arrangeres forskjellige steder i Norge i samarbeid med lokale krefter.

Utdanningsprogram for ledere basert på gruppeanalytisk teori og forståelse
IGA har hatt tilbud om et gruppedynamisk basert utdanningsprogram i Organisasjonsanalyse og ledelse (GOL) for ledere i helse- og sosialsektoren  med interesse for gruppedynamisk og sosialpsykologisk teori og praksis. Utdanningsprogrammet gikk parallelt med og som en integrert del av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi.

IGA’s utdanningstilbud henvender seg til helsepersonell og tilgrensende yrkesgrupper som arbeider innen psykisk helsevern, rusbehandling og barnevern i Norge.