Utdanningstilbud

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) har som formål å styrke det psykoterapeutiske tilbud i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. IGA tilbyr derfor en rekke ulike utdannings-program med varierende lengde, omfang og innhold innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse.

Utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse
IGAs utdanningsprogram arrangeres som blokk-kurs med fem årlige samlinger á 3-4 dager. Hovedutdanningen består av en 2-årig basisdel (Trinn A) og en 2-årig fordypningsdel (Trinn B).

Program til spesialiteten psykoterapi for psykologer
Utdanningsprogrammet inngår fra høsten 2018 i obligatorisk program til spesialiteten psykoterapi for psykologer. Tilpasning for godkjenning fra NPF innebærer tre 2-dagerskurs (i løpet av 4 år) for å dekke spesielle mål for spesialitetsutdanningen samt noe veiledning i rene psykologgrupper.

Det er muligheter for ulike påbygnings-/tilleggsmoduler (mentaliseringsbasert gruppeterapi, gruppebehandling av rus- og avhengighetslidelser.) Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger integrering av elementene egenerfaring i smågrupper, praksis/veiledning og teori.

Introduksjonsseminar
gir en introduksjon til gruppedynamisk og gruppeanalytisk tenkning og metode og har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og arbeidet med gruppeterapi i ulike institusjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Regionalt gruppeopplæringsprogram (RGO)
IGA har i en årrekke drevet ettårige “Regionalt opplæringsprogram i bruk av gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer”. Denne opplæringen er rettet mot kommunehelsetjenesten og den regionale spesialisthelsetjenesten. Programmene arrangeres forskjellige steder i Norge i samarbeid med lokale krefter.

IGA arrangerer også en Veilederutdanning for kandidater som har fullført gruppeanalytisk videreutdanning og som ønsker engasjement som kollegial veileder eller som lærer ved IGA eller i andre sammenhenger.

IGA’s utdanningstilbud henvender seg til helsepersonell og tilgrensende yrkesgrupper som arbeider innen psykisk helsevern, rusbehandling og barnevern i Norge.