Veilederutdanning

Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse
Institutt for gruppeanalyse har etablert en egen formell veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse. Utdanningen har som målsetting å styrke kompetansen som veiledere innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt både på veiledningspraksis og pedagogikk. Seminaret består av 4 samlinger à 2 dager (fredag/lørdag) over ett år. Innholdsmessig veksler seminaret mellom teorigjennomgang/diskusjon av litteratur om veiledning, veiledning på egen veiledning og rollespill.

Målgruppen er diplomerte gruppeanalytikere, som allerede har eller kan tenke seg veilederoppgaver for IGA (KV-veiledere, veiledere ved IGA’s ulike utdanningsprogram, veiledere for LIS-leger). Det vil i økende grad bli lagt vekt på formell kompetanse og utdanning ved engasjement som veiledere ved IGA.

For info om programmet, se utlysningstekst (2015-16).