Veilederutdanning

Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse
IGA lyser nå ut ny runde med formell veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse

Seminaret består av 4 samlinger à 2 dager (fredag/lørdag) over ca ett år. Det er plass til maksimum 12 deltakere som i veiledningen vil bli delt i to grupper á 6 deltakere
Undervisningstiden vil være kl. 14:00 – 19:30 på fredag og kl. 8:30 – 16:00 på lørdag
Kursdatoer: 17.-18. november 2017, 19.-20. januar, 13.-14. april og 15.-16. juni 2018

Målsetting og faglig innhold:
Utdanningens målsetting er å styrke veilederkompetansen innen gruppepsykoterapi og gruppe-analyse, med vekt både på veiledningspraksis og pedagogikk. Det vil i fremtiden bli lagt økende vekt på formell kompetanse og utdanning ved engasjement som veiledere og lærer ved IGA.

Målgruppe:
Gruppeanalytikere, som allerede har eller kan tenke seg veileder- og læreroppgaver for IGA (KV-veiledere, veiledere ved IGA’s ulike utdanningsprogram, veiledere for LIS-leger).

Kurssted: IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2, 0369 Oslo.

Ansvarlige lærere: Thor Kristian Island og Else Margrethe Berg, evt. kun èn av dem om det ikke er søkere nok til to grupper.

Seminaravgift: kr 16.000,- totalt, samlefaktura, (tilsvarer kr 4.000,- per gang). Søkere forplikter seg faglig og økonomisk til å delta gjennom hele kurstiden, dvs. alle fire samlinger.

For mer info om programmet, se utlysningstekst (2017-18).
Søknadsfrist 15. juni 2017