Videreutdanning i kort-tids gruppeanalytisk psykoterapi med Steinar Lorentzen

Seminardel høsten 2016 (2 x 2 dager) – Veiledningsdel våren 2017 (5 x 1 dager) (Godkjent videreutdanning krever deltakelse på begge, men Seminardelen kan tas alene.) Sted: IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (Majorstuen i Oslo) Målgruppe: Gruppepsykoterapeuter med minst tre års utdanning ved IGA – eller tilsvarende, med erfaring fra grupper i privat […]


Les mer »

Nordisk grupppsykoterapikongress TALA ÄR SILVER, TIGA ÄR GULD?

IXe Nordiska grupppsykoterapi kongressen 8-10.9 2016 i Helsingfors, Finland TALA ÄR SILVER, TIGA ÄR GULD? Förbjudna och förträngda teman i grupp och samhället se her


Les mer »

Introseminar gruppeterapi 8.-10. februar 2017

Seminaret går over tre dager og gir en innføring i gruppedynamisk/gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer). Undervisningsmessig veksler seminaret mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Programmet er bygget opp slik at de ulike delene henger sammen og utgjør en integrert helhet. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få […]


Les mer »