Revidert utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse

Ny ordning gjelder for opptak til alle trinn fra høsten 2017 Kandidater med tilstrekkelig teoretisk grunnlag og erfaring kan begynne direkte på en 2- eller 4-årig utdanning, bestående av et 2-årig Trinn A og et 2-årig Trinn B. Det innføres differensierte praksiskrav på Trinn B. Grunnleggende trinn beholdes for de som ikke kvalifiserer til direkte […]


Les mer »

FULLT: Introseminar gruppeterapi 8.-10. februar 2017

Seminaret går over tre dager og gir en innføring i gruppedynamisk/gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer). Undervisningsmessig veksler seminaret mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Programmet er bygget opp slik at de ulike delene henger sammen og utgjør en integrert helhet. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få […]


Les mer »