Introduksjonsseminarer

Disse seminarene skal gi en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode og har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og arbeidet med gruppeterapi i ulike institusjoner.

INTRODUKSJONSSEMINAR GRUPPEPSYKOTERAPI I INSTITUSJONER

Seminaret går over tre dager og gir en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode. Seminaret har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og det kliniske arbeidet med gruppepsykoterapi i institusjoner. Seminaret veksler mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få veiledning på egen gruppevirksomhet, evt. råd og bistand til å starte opp grupper i ulike institusjonssammenhenger. I storgruppen gis mulighet for en felles møteplass og egenerfaring av gruppedynamiske forhold.

Det foreleses over følgende tema:
• Grunnleggende om gruppepsykoterapi og gruppedynamisk teori
• Gruppepsykoterapeutisk metode ved forskjellige psykiske lidelser
• Egne reaksjoner, motoverføringer og empati i gruppepsykoterapi
• Gruppepsykoterapi ved affektive lidelser, angst og personlighetsforstyrrelser
• Gruppepsykoterapi for pasienter med psykose, rus- og avhengighetsproblematikk

Neste seminar februar 2019

 

 1. Påmelding til introduksjonsseminar GPT i institusjoner
Personalia
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
Adresse (for tilsending av faktura)
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *