Introduksjonsseminarer

Disse seminarene skal gi en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode og har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og arbeidet med gruppeterapi i ulike institusjoner.

INTRODUKSJONSSEMINAR GRUPPEPSYKOTERAPI I INSTITUSJONER

OBS!! grunnet teknisk feil som oppsto i romjulen, så har vi ikke fått inn påmeldinger via skjema vi hadde på nettsiden – send oss epost dersom du har forsøkt å melde deg på de siste ukene uten å ha fått tilbaemelding. beklager ekstra bry

Seminaret går over tre dager og gir en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode. Seminaret har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og det kliniske arbeidet med gruppepsykoterapi i institusjoner. Seminaret veksler mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få veiledning på egen gruppevirksomhet, evt. råd og bistand til å starte opp grupper i ulike institusjonssammenhenger. I storgruppen gis mulighet for en felles møteplass og egenerfaring av gruppedynamiske forhold.

Det foreleses over følgende tema:
• Grunnleggende om gruppepsykoterapi og gruppedynamisk teori
• Gruppepsykoterapeutisk metode ved forskjellige psykiske lidelser
• Egne reaksjoner, motoverføringer og empati i gruppepsykoterapi
• Gruppepsykoterapi ved affektive lidelser, angst og personlighetsforstyrrelser
• Gruppepsykoterapi for pasienter med psykose, rus- og avhengighetsproblematikk

Neste seminar 6.-8. februar 2019

Påmelding: send epost til iga@iga.no med navn, yrke, institusjon, telefon, fakturaadresse, merking av faktura, epost faktura skal sendes til , om du har deltatt på kurs seminar i gruppeterapi, ca hvor mange års praktisk erfaring med gruppeledelse, og kor beskrivelse av arbeidsfelt .

Påmeldingsfrist: 15. januar – alle påmeldte vil få bekreftelse på epost