Introduksjonsseminarer

Disse seminarene skal gi en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode og har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og arbeidet med gruppeterapi i ulike institusjoner. De senere år har IGA også tilbudt et eget introduksjonsseminar spesielt rettet mot arbeid i ulike rusinstitusjoner.

INTRODUKSJONSSEMINAR GRUPPEPSYKOTERAPI I INSTITUSJONER Seminaret går over tre dager og gir en introduksjon til gruppedynamisk/ gruppeanalytisk tenkning og metode. Seminaret har som målsetting å videreutvikle forståelsen for og det kliniske arbeidet med gruppepsykoterapi i institusjoner. Seminaret veksler mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få veiledning på egen gruppevirksomhet, evt. råd og bistand til å starte opp grupper i ulike institusjonssammenhenger. I storgruppen gis mulighet for en felles møteplass og egenerfaring av gruppedynamiske forhold. Det foreleses over følgende tema: • Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, den gruppeanalytiske modell, allmenn gruppedynamisk teori. • Miljø- og gruppeterapiens plass i institusjoner og bruk av gruppeterapi i ulike settinger, i akuttenheter og på DPS. • Bruk av korttidsgrupper, temafokuserte eller langsgående grupper, storgrupper/fellesmøter. • Gruppeterapi ved ulike pasientproblemstillinger. Bruk av grupper ved kriser. • Betydningen av empati og bevissthet på egne reaksjoner.

Neste seminar: seminaret er under revisjon (videreutviking)

Logg inn