Behandling

Gruppepsykoterapi er en form for behandling der en (liten) gruppe mennesker møtes, under ledelse av en profesjonell gruppeterapeut, for å hjelpe seg selv og hverandre. Denne terapiformen har bred anvendelse og har vært en vanlig behandlingsmulighet i over 50 år.

Vi fødes inn i, vokser opp i og preges av grupper – familie, skole, venneflokk, aktiviteter, arbeidsplass. Det er i møtet med andre at vår virkelighetsoppfatning skapes, bekreftes og forandres. Gruppepsykoterapi tilbyr et rom hvor en kan komme sammen for å dele problemer og bekymringer, for bedre å forstå sin egen situasjon, og for å lære fra og med hverandre. Gruppeterapi hjelper mennesker til å lære om seg selv og bedre sine mellommenneskelige relasjoner. Den adresserer følelser av isolasjon, depresjon og angst og  hjelper mennesker til å gjøre endringer som gir bedring i funksjon og livsfølelse.

Se AGPA’s About Group Psychotherapy

Og – gruppeterapi virker! Sammenlignende studier viser at gruppepsykoterapi er like effektivt som individual terapi og i noen tilfelle mer virksomt. Se fersk rapport “Effekt GPT summary”