Personvernerklæring

IGA er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Behandling av personopplysninger i IGA
Hvis du er eller har vært under utdanning eller har tatt kurs i regi av IGA vil IGA behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger IGA oppbevarer per i dag, hvordan det oppbevares, hvordan opplysningene sikres, hvorfor vi innhenter opplysningene og hvem som har tilgang til dem. Informasjonssikkerhet og personvern er underlagt reglene i personopplysningsloven og regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i organisasjonen er instituttbestyrer. Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på iga@iga.no merket Personvern, eller med post til IGA, Fridtjof Nansens vei 2, 0369 Oslo, Norge.

Hva innhenter IGA av informasjon?

 • Kandidatopplysninger; navn, fødselsdato, kontaktinformasjon (tlf.nr, adresse og mailadresser) og informasjon om faktureringsadresser, samt grunnutdanning/profesjon, arbeidserfaring, prosessgruppe- og egenterapierfaring.
 • I forbindelse med utbetaling av stipend innhenter vi også personnummer, som oppbevares i henhold til norsk regnskapslov.
 • Teorioppgaver fra kandidatene ved avslutning av hvert trinn for å vurdere teoriinnlæring og for å gi tilbakemelding til kandidaten

Hva oppbevarer IGA av informasjon?

 • Kontaktopplysninger, fødselsdato og profesjon
 • Hvilke år kandidater og kursdeltakere har gått utdanning eller kurs, deres lærere og veiledere og om skriftlige oppgaver er godkjent
 • Godkjente diplomoppgaver (anonymiserte når det gjelder pasienter) skrevet av kandidater oppbevares, inkludert vurderinger av disse
 • Lister over IGAs medlemmer, gruppeanalytikere og godkjente KV-veiledere (KV = kollegiale veiledningsgrupper)
 • Kun navnelister over deltakere ved Regionalt opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk (RGO), ved obligatoriske emnekurs for leger i spesialisering og enkeltseminarer
 • Oppsummerte evalueringsresultater av forskjellige kurs og av utdanning og for forskjellig lærere og veiledere
 • Personopplysninger som inngår i regnskap, både leverandører av tjenester og kandidater og kursdeltakere

Hvorfor gjør vi det? Hva bruker vi informasjonen til?

 • Kandidatopplysninger er nødvendig for drift av utdanningsinstituttet og for sammensetning av tverrfaglige grupper, kontakt med kandidatene, informasjon, tilbakemeldinger, svar på spørsmål, for fakturering, samt for rapportering til Helsedirektoratet.
 • Mange kandidater tar pauser underveis i utdanningen, vi trenger opplysning om tidligere lærere og trinn når de begynner igjen, for sammensetning av grupper. Også nødvendig ved søknad til veilederutdanning, andre spesielle kurs, lærerengasjement og andre undervisningsoppgaver
 • Diplomoppgaver oppbevares til kalibrering for sensurvurderinger i Fagrådet for arbeid med faglig kvalitet og kvalitetssikring
 • Medlemsinformasjon er nødvendig til generalforsamling, andre arrangementer for medlemmer, fagdager o.l., forespørsler om oppgaver og annonsering av nye undervisnings-/kurstilbud
 • Kontaktinformasjon for å kunne informere om nye kurs og utdanningsmuligheter

Hvordan oppbevares informasjonen og hvordan sikrer vi den?

 • Alt med unntak av diplomoppgaver oppbevares på data, skylagring, kryptert og sikret av Telecomputing AS, IT-support
 • Diplomoppgaver oppbevares nedlåst
 • Teorioppgaver makuleres etter at kandidater har fått tilbakemelding, informasjon oppbevares om oppgaven er levert eller ikke i tråd med kravene

Hvem har tilgang til informasjonen?

 • Kun ansatte i IGAs sekretariat har tilgang; instituttbestyrer, undervisningsleder og sekretær, per 01.07.18 henholdsvis Hanne-Sofie Johnsen Dahl, Synnøve Ness Bjerke og Diana Schart

 Utlevering av personopplysninger til tredjepart

 • IGA deler, selger, overfører eller på annen måte utleverer ingen personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det
 • IGA bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
  • Telecomputing AS for IT-support og datalagring
  • Visma for regnskap
  • Office 365

 Hvor lenge oppbevarer vi innhentet informasjon?

 • Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for
 • Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke

Hvordan ivaretar vi alles rett til innsyn i informasjon om seg?

 • Kandidater som ønsker å vite hvilken informasjon vi har om dem, kan få opplysninger om dette ved å henvende seg til iga@iga.no

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

 • Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg
 • For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til iga@iga.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager
 • Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.  Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker

Klager

 • Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider

Endringer

 • Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside

 

Kommentarer om nettsiden
Når besøkende legger inn kommentarer på kontaktskjema, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.