Velkommen til Institutt for gruppeanalyse

Velkommen til IGAs nettsider

IGA er i innspurten med å publisere nye nettsider.
Utlysninger med søknadskjema for kursåret 2019-20 kommer på ny side i løpet av februar.
Søknadsfristen er 15. april.

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) har som formål å styrke det psykoterapeutiske tilbudet i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse.

IGA driver en omfattende utdanningsvirksomhet for helsepersonell som arbeider innen psykisk helsevern, rusbehandling og barnevern i Norge.  IGA ble etablert som utdanningsinstitutt i 1992 etter at et utdanningsprogram i gruppeanalyse hadde pågått i Norge siden 1984 (i samarbeid med IGA London). Følg oss på Facebook

IGAs medlemmer er gruppeanalytikere som driver i sin kliniske virksomhet et bredspektret tilbud av forskjellige former for gruppepsykoterapi, gruppeanalyse og tilpasset gruppeanalyse innenfor private og offentlige virksomheter over hele Norge.

Les mer »

Hva er gruppeanalyse?
    Gruppeanalysens viktigste bruksområde er psykoterapi i grupper for mennesker som på ulik måte og i ulik grad lider under konflikter og problemer i tilværelsen, i forhold til andre, i arbeidslivet eller privat.
Logg inn