Sted: DBL-bygget, Diakonhjemmet Sykehus, stort auditorium, Oslo
Tid: Mandag 30. mars 2020