Tilleggsmoduler

IGA tilbyr videre fordypning i mentaliseringsbasert gruppeterapi, og fordypning i gruppepsykoterapi ved rusavhengighet, modulene kan følges parallelt med Trinn A /Trinn B, eller etter minst ettårig utdanning ved IGA.

Fordypning-/tilleggsmodul i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) (oppstart november 2018)
– en toårig seminarserie med målsetting å formidle teoretiske og praktiske ferdigheter i mentaliseringsbasert gruppeterapi. Utdanningen henvender seg til personer som arbeider med ungdommer eller voksne som sliter med ustabile og intense følelser, vanskelige relasjoner, tilknytningsproblemer, problemer med å kontrollere impulser og som ofte driver med selvskading (ustabil personlighetsfungering) innen psykisk helsevern, rusfeltet eller barnevernsinstitusjoner. Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger, litteraturgjennomgang, psykopedagogisk MBT gruppe og veiledning.

Basalt psykoanalytisk teoriseminar (BPT) (oppstart januar 2019)
Seminaret går over 1,5 år – For kandidater som etter gjennomført Trinn A av utdanningen i gruppepsykoterapi ønsker å søke om opptak på Trinn B, er det også krav om grunnleggende kunnskap i psykoanalytisk teori.  For de som ikke har innføringsseminar ved Institutt for psykoterapi, A-kurs ved Norsk psykoanalytisk institutt eller tilsvarende, tilbyr IGA et seminar i basal psykoanalytisk teori (BPT) som fyller dette kravet. Kandidater på Trinn A i gruppepsykoterapiutdanningen vil bli prioritert, men andre kandidater kan også søke.
Seminaret skal gjøre kandidaten fortrolig med sentrale begreper innen psykoanalytisk teori, samt gi opplæring i psykoterapeutisk holdning og tenkemåte.

Fordypning-/tilleggsmodul gruppepsykoterapi ved rus og avhengighet (RUS) (oppstart 2019/2020)
– en ettårig seminarserie med spesiell fokus på gruppepsykoterapi for mennesker med rus-/avhengighetsproblemer. Utdanningen henvender seg til personer som arbeider med denne gruppen og har som målsetting å formidle teoretisk kunnskap om og praktiske ferdigheter i gruppepsykoterapi for pasienter med rus-/avhengighetsproblemer. Fokus vil være på spesifikke utfordringer ved gruppeterapi og rusproblematikk: motivasjon, allianse, terapeutiske teknikker og intervensjonsmåter, overføring og motoverføring.