Tilleggsmoduler

IGA tilbyr videre fordypning i mentaliseringsbasert gruppeterapi, og fordypning i gruppepsykoterapi ved rusavhengighet, modulene kan følges parallelt med Trinn A /Trinn B, eller etter minst ettårig utdanning ved IGA.

Fordypning-/tilleggsmodul i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)
– en toårig seminarserie med målsetting å formidle teoretiske og praktiske ferdigheter i mentaliseringsbasert gruppeterapi. Utdanningen henvender seg til personer som arbeider med ungdommer eller voksne som sliter med ustabile og intense følelser, vanskelige relasjoner, tilknytningsproblemer, problemer med å kontrollere impulser og som ofte driver med selvskading (ustabil personlighetsfungering) innen psykisk helsevern, rusfeltet eller barnevernsinstitusjoner. Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger, litteraturgjennomgang, psykopedagogisk MBT gruppe og veiledning.

Fordypning-/tilleggsmodul gruppepsykoterapi ved rus og avhengighet (RUS)
– en ettårig seminarserie med spesiell fokus på gruppepsykoterapi for mennesker med rus-/avhengighetsproblemer. Utdanningen henvender seg til personer som arbeider med denne gruppen og har som målsetting å formidle teoretisk kunnskap om og praktiske ferdigheter i gruppepsykoterapi for pasienter med rus-/avhengighetsproblemer. Fokus vil være på spesifikke utfordringer ved gruppeterapi og rusproblematikk: motivasjon, allianse, terapeutiske teknikker og intervensjonsmåter, overføring og motoverføring.

Basalt psykoanalytisk teoriseminar (BPT)
Seminaret går over 1,5 år – For kandidater som etter gjennomført Trinn A av utdanningen i gruppepsykoterapi ønsker å søke om opptak på Trinn B, er det også krav om grunnleggende kunnskap i psykoanalytisk teori.  For de som ikke har innføringsseminar ved Institutt for psykoterapi, A-kurs ved Norsk psykoanalytisk institutt eller tilsvarende, tilbyr IGA et seminar i basal psykoanalytisk teori (BPT) som fyller dette kravet. Kandidater på Trinn A i gruppepsykoterapiutdanningen vil bli prioritert, men andre kandidater kan også søke.
Seminaret skal gjøre kandidaten fortrolig med sentrale begreper innen psykoanalytisk teori, samt gi opplæring i psykoterapeutisk holdning og tenkemåte.