Gruppebasert lederutdanning

Gruppedynamisk basert utdanningsprogram i Organisasjonsanalyse og Ledelse (GOL) har vært henvendt til ledere i helse- og sosialsektoren med interesse for gruppedynamisk og sosialpsykologisk teori og praksis.

Utdanningsprogrammet besto av et ettårig grunnleggende og et toårig videregående trinn med målsetting å utvikle ledelses- og organisasjonsforståelse ut fra et gruppedynamisk perspektiv. Formidling av kunnskap om organisasjonspsykologiske modeller og gruppeanalytisk teori med fokus rettet mot rolleforståelse, irrasjonelle prosesser, konflikthåndtering, personalutvikling og annet grupperelatert arbeid.

Utdanningsprogrammet har vært integrert i det gruppepsykoterapeutiske programmet, med lik profil i fht oppbygging. Programmet i sin nåværende form er besluttet faset ut av gruppepsykoterapiutdanningen.