Litteratur/teoriprogram

Skjema eksempler gruppeterapi

IGA teoriprogram gruppepsykoterapi
Oversikt over teoriprogrammet for den 3-årige gruppepsykoterapiutdanningen. Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori påbygging gruppeanalyse
Oversikt over teoriprogrammet for påbygginsmodul gruppeanalyse (diplomutdanning). Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori BPT
Oversikt over teoriprogrammet (litteraturliste for hvert delkurs) for seminaret i basal psykoanalytisk teori.

IGA teori MBT modul
Teori og innholdsbeskrivelse for den toårige fordypningsmodulen i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

IGA teori rusmodul
Teori og innholdsbeskrivelse for den ettårige fordypningsmodulen i gruppeterapi ved rus og avhengighet

IGA teori GKT
Teori og innholdsbeskrivelse for den ettårige fordypningsmodulen i gruppepsykoterapeutisk kunst-/billedterapi