Litteratur/teoriprogram

Skjema eksempler gruppeterapi

IGA teoriprogram 2018-2019
– Grunnleggende trinn
– Trinn A
– Trinn B
Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

BPT – revidert fra 2018


Kommer
: IGA teori MBT modul
Teori og innholdsbeskrivelse for fordypningsmodulen i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)