Litteratur/teoriprogram

Skjema eksempler gruppeterapi

IGA teori GPT Voksenåsen
Oversikt over teoriprogrammet for 3-årig gruppepsykoterapiutdanning på Voksenåsen. Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori GPT Vika
Oversikt over teoriprogrammet for 3-årig gruppepsykoterapiutdanning på Vika. Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori påbygging gruppeanalyse
Oversikt over teoriprogrammet for kvalifiserende trinn i gruppeanalyse på Voksenåsen. Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs. Nytt revidert program gjeldende fra oktober 2012.

IGA teori BPT
Oversikt over teoriprogrammet (litteraturliste for hvert delkurs) for seminaret i basal psykoanalytisk teori.

IGA teori GOL vdg
Oversikt over teoriprogrammet for videregående trinn i gruppedynamisk basert organisasjonsanalyse og ledelse. Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori MBT modul 2012-14 / 2013-15
Teori og innholdsbeskrivelse for den toårige fordypningsmodulen i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

IGA teori rusmodul (ikke aktuell for kursåret 2013/14)
Teori og innholdsbeskrivelse for den toårige fordypningsmodulen i gruppeterapi ved rus og avhengighet