Litteratur/teoriprogram

Skjema eksempler gruppeterapi

IGA teoriprogram gjeldende fra høsten 2017
– Grunnleggende trinn
– Trinn A
– Trinn B

IGA teoriprogram gruppepsykoterapi 1.-5. år – kursåret 2016-2017
Oversikt over teoriprogrammet for den 3-årige gruppepsykoterapiutdanningen og 2-årige påbygginsmodul gruppeanalyse (diplomutdanning) .
Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori BPT
Oversikt over teoriprogrammet (litteraturliste for hvert delkurs) for seminaret i basal psykoanalytisk teori.

Kommer: IGA teori MBT modul
Teori og innholdsbeskrivelse for fordypningsmodulen i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

 

 

Logg inn