Litteratur/teoriprogram

Skjema eksempler gruppeterapi

IGA teoriprogram gruppepsykoterapi 1.-5. år – kursåret 2016-2017
Oversikt over teoriprogrammet for den 3-årige gruppepsykoterapiutdanningen og 2-årige påbygginsmodul gruppeanalyse (diplomutdanning) .
Inneholder litteraturliste og læringsmål for hvert delkurs.

IGA teori BPT
Oversikt over teoriprogrammet (litteraturliste for hvert delkurs) for seminaret i basal psykoanalytisk teori.

IGA teori MBT modul
Teori og innholdsbeskrivelse for den toårige fordypningsmodulen i mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

IGA teori rusmodul
Teori og innholdsbeskrivelse for den ettårige fordypningsmodulen i gruppeterapi ved rus og avhengighet

IGA teori GKT
Teori og innholdsbeskrivelse for den ettårige fordypningsmodulen i gruppepsykoterapeutisk kunst-/billedterapi