Søknad Trinn B

Søknadsskjema for Trinn B (gruppeanalyse) 2018-20

Søknaden må være IGA i hende innen 15.april   –   når søknad er registrert så sendes det bekreftelse på epost om at den er mottatt

 1. Søknaden gjelder Trinn B - gruppeanalyse
Personalia
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. *
 10. *
Yrkesutdanning/spesialisering
 1. *
Klinisk praksis innen psykisk helse og rusbehandling
 1. *
Opplæring psykoanalytisk teori
 1. *
Angi grupper som tas til veiledning fra start på Trinn B, evt plan for start
 1. *
 2. *
Tilleggsopplysninger