Søknad tilleggsmodul MBT

Søknadsskjema for tilleggsmodul i Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)
Utlysning MBT tilleggsmodul
Søknaden må være IGA i hende innen 1. oktober, men helst så snart som mulig, ifht planlegging av oppstart   –   når søknad er registrert så sendes det bekreftelse på epost om at den er mottatt

 1. Søknaden gjelder opptak på tilleggsmodul mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT)
Personalia
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. *
 10. *
Arbeidssituasjon / plan for MBT gruppevirksomhet
 1. *