Søknad Grunnleggende trinn og Trinn A

Søknadsskjema for ettårig Grunnleggende trinn (kursåret 2018-19) og/eller toårig Trinn A (kursårene 2018-20)
Søknaden må være IGA i hende innen 15.april  –   når søknad er registrert så sendes det bekreftelse på epost om at den er mottatt

 1. Søknaden gjelder opptak til ettårig Grunnleggende trinn/toårig Trinn A
 2. *Velg

Personalia
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. *
 10. *
Relevant yrkesutdanning, inkl spesialisering
 1. *
Arbeidserfaring innen psykisk helse og rusbehandling
 1. *
Tidligere opplæring/kurs i gruppeterapi
Veiledning i gruppeterapi
Egenterapi/-erfaring / prosessveiledning i grupper (selv delta i gr.)
Erfaring med å drive gruppeterapi
Angi grupper som tas til veiledning fra trinnets start, evt plan for start
 1. *
Tilleggsopplysninger
Kun for leger, ifht 3.års psykoterapiveiledning
Kun for psykologer, ifht obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi