NY! juni 2018: Program til spesialiteten psykoterapi for psykologer

Nytt i år psykologer

IGAs utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse inngår fra høsten 2018 i obligatorisk program til spesialiteten psykoterapi for psykologer. Tilpasning for godkjenning fra NPF innebærer tre 2-dagerskurs (i løpet av 4 år) for å dekke spesielle mål for spesialitetsutdanningen samt noe veiledning i rene psykologgrupper.

Søknad til dette programmet gjøres på vanlig måte på felles søknadsskjema for Grunnleggende trinn og Trinn A, ved å aller nederst under «kun for psykologer» krysse av for «obligatorisk program til spesialitet i psykoterapi». Avhengig av forhåndskunnskap og -erfaring kan man søke direkte på Trinn A eller begynne med Grunnleggende trinn. Se her for spesifisert informasjon om spesialiteten