Personlighetspsykiatrikonferansen 2017

 «Personlighet i trøbbel» – Om forståelse og behandling av personlighetsproblemer.

Fagseminar, 30.11.2017-01.12.2017,
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Tema for årets konferanse er personlighetsproblemer som ofte assosieres med, eller er en del av, en personlighetsforstyrrelse. Utvalget av kliniske problemområder er ikke ment å treffe en bestemt personlighetstype, eller å fremheve en psykoterapimodell fremfor en annen. Snarere er hensikten å fokusere på en bred forståelse av slike problemer, samt virksom behandling.
Foredragsholdere; Karianne Vrabel (perfeksjonisme og kontrollbehov), Paul Niclas Johanson (patologisk løgn), Giancarlo Dimaggio (mindreverd og sosial rang), Tormod Stangeland (kronisk suicidalitet), Helene Nissen-Lie (terapeutens personlighet), Svein Øverland (stalking), og Zemir Popovac (tilgivelse og forsoning).

Det hele avsluttes med at psykiater Øyvind Urnes får sin NEO-PI profil analysert av Harald Eia og Nils Brenna. Aktuelle med NRK-podcasten “Sånn er du”.

Tidspunkt: 30. november og 1. desember 2017

Sted: Scandic Hotell St Olavs plass (Tidligere Edderkoppen).