Styret/Fagrådet

Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisasjon av virksomheten. Styret utarbeider strategier, fastsetter planer, engasjerer lærerkrefter og foreslår budsjett for Instituttets virksomhet. Styremedlemmer 2015:

Anna Benkö (styreleder)
Frode Finseth
Helene Hedemark
Åshild Schei
Lone Dragland
Øystein Christoffersen

Fagrådet er instituttets kvalitetssikrings- og faglig rådgivende organ. Fagrådet har ansvar for rammeoppsett og faglig innhold av instituttets utdanningsvirksomhet. Det skal utarbeide retningslinjer for tilsetting av lærere ved utdanningsprogrammene og i samarbeid med styret og sekretariatet arrangere møter med disse. Videre skal fagrådet anbefale godkjenning av KV-veiledere og stå for oppfølging av disse, samt ved behov følge opp kandidater gjennom utdanningen, vurdere dispensasjoner i fht utdanningskrav og legge til rette for veiledning av skriftlige arbeid. Fagrådet er klageinstans for kandidatene. Fagrådsmedlemmer 2015:

Audun Ulland (Fagrådsleder)
Ingalill Johnsen
Inger Marie Bua
Hans Peter Møller
Nora Rustad
Åshild Schei (styrets representant)