Statutter/Retningslinjer

Statutter-IGA
beskriver Instituttets formål, virksomhet og organer

Etiske retningslinjer IGA
beskriver gruppeanalytikeres ansvar og forpliktelser

Retningslinjer utdanningsvirksomheten CoP
Norsk bearbeidet versjon av “Code of Practice for Organisations that are members of EGATIN”

Retningslinjer innhold utdanningsprogram
beskriver rammene for og elementene i utdanningsprogrammene. Retningslinjene definerer også målsetting for, opptakskriterier til og krav om egen gruppeterapeutisk virksomhet under utdanningen.

Retningslinjer for engasjement til undervisningsoppgaver IGA
beskriver kompetansekrav til undervisere og rammene for engasjement ved IGA.

Retningslinjer KV-grupper
beskriver utdanningskandidatenes krav til kollegiale veiledningsgrupper mellom delkursene

Retningslinjer KV-veiledere IGA
beskriver prosedyre for godkjenning/forlengelse av godkjenning og kvalifikasjonskrav  for eksterne veiledere til KV-grupper

Retningslinjer diplomarbeid IGA
beskriver formål, innhold og metode og gir praktiske retningslinjer for å skrive diplomarbeid i gruppeanalyse. Videre gjengis vurderingskriteriene for godkjenning.