Statutter/Retningslinjer

Statutter-IGA
beskriver Instituttets formål, virksomhet og organer

Etiske retningslinjer IGA
beskriver gruppeanalytikeres ansvar og forpliktelser

Retningslinjer utdanningsprogram
beskriver rammene for og elementene i utdanningsprogrammet. Retningslinjene definerer også målsetting for, opptakskriterier til og krav om egen gruppeterapeutisk virksomhet under utdanningen.

Retningslinjer utdanningsvirksomheten CoP
Norsk bearbeidet versjon av “Code of Practice for Organisations that are members of EGATIN”

Retningslinjer for engasjement til undervisningsoppgaver IGA
beskriver kompetansekrav til undervisere og rammene for engasjement ved IGA.

Retningslinjer KV-grupper
beskriver utdanningskandidatenes krav til kollegiale veiledningsgrupper mellom delkursene

Retningslinjer KV-veiledere IGA
beskriver prosedyre for godkjenning/forlengelse av godkjenning og kvalifikasjonskrav  for eksterne veiledere til KV-grupper

Retningslinjer for teorioppgaver i utdanningsprogrammet
beskriver krav og retningslinjer for teorioppgaver som skal leveres ved avslutningen av hvert trinn i utdaningen; Grunnleggende, A og B

Retningslinjer diplomarbeid IGA
beskriver formål, innhold og metode og gir praktiske retningslinjer for å skrive diplomarbeid i gruppeanalyse. Videre gjengis vurderingskriteriene for godkjenning.

Retningslinjer for psykoterapispesialitet for psykologer
beskriver krav for å få godkjent 4-årig obligatorisk program for psykologer i spesialisering i gruppepsykoterapi ved IGA. Teori, veiledning og egenerfaring, i tråd med NPFs regler.