Sekretariatet

har lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 i Oslo, tlf 466 11 630.

Kontakt oss / veibeskrivelse
Styret har delegert ansvaret for driften av utdanningsvirksomheten til sekretariatet. Sekretariatet sørger for den daglige drift, står for forberedelse og praktisk tilrettelegging av seminarer, workshops og utdanningsprogram og svarer gjerne på spørsmål i den forbindelse. Ved spesielle faglige spørsmål eller andre mer detaljerte henvendelser sørger vi for å videreformidle til rette vedkommende.

Administrasjonssekretær Diana Schart, tlf 466 11 630
Instituttbestyrer Hanne-Sofie Johnsen Dahl, mobil 97145384
Undervisningsleder Synnøve Ness Bjerke, mobil 926 14 467

http://www.iga.no/media/2010/09/gr-kosedyr.jpg