Lærere/KV-veiledere

LÆRERE VED UTDANNINGSPROGRAMMET 2017-2018
Lærere (smågruppeledere, veilednings- og teorigruppeledere) ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi er engasjert for ett kursår av gangen, med arbeidsoppgaver i overensstemmelse med utdanningsprogrammenes behov for lærerkrefter.

KV-VEILEDERE
I utdanningskravene for den gruppe-psykoterapeutiske/gruppeanalytiske utdanning inngår gjensidig veiledning som et av elementene. Dette foregår i kollegiale veiledningsgrupper. De kollegiale veiledningsgruppene som er knyttet til utdanningsprogrammene skal ha en ekstern veileder godkjent av IGA (i hht egne retningslinjer, søknadsskjema for godkjenning finnes på internsiden for medlemmer). Det er kandidatenes ansvar å etablere slike grupper og å knytte til seg ekstern veileder.

Se oversikt Godkjente KV-veiledere august 2017.

Diplomerte gruppeanalytikere IGA