Etikkutvalget

Etikkutvalget
Etikkutvalget består av 3 medlemmer som velges på Generalforsamlingen. Utvalget gir råd og veiledning i etiske spørsmål til styret, enkeltmedlemmer og kandidater under utdanning. Utvalget utreder klager angående den profesjonelle atferd hos Instituttets medlemmer, kandidater og ansatte i administrasjonen. Klagene kan gjelde i forhold til pasienter, kollegaer, foreningen eller andre institusjoner. Etiske retningslinjer IGA.

Utvalgsmedlemmer 2016:

Per Martin Lea
Anna M. Szulc
Jørgen Brabrand