Om IGA

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) er en medlemsforening som har som formål å styrke det psykoterapeutiske tilbudet i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse.  IGA ble etablert som et norsk utdanningsinstitutt i 1992 etter at et utdanningsprogram i gruppeanalyse hadde pågått siden 1984 (i samarbeid med IGA London).

Instituttets virksomhet
Til instituttets virksomhet hører først og fremst planlegging, organisering og gjennomføring av gruppepsykoterapeutiske og gruppeanalytiske utdanningsprogram i hht spesielt utarbeidete retningslinjer for utdanningsvirksomheten. IGA fører også et lite bibliotek med relevant gruppepsykoterapeutisk litteratur og arrangerer møter og seminarer for sine medlemmer med henblikk på å opprettholde og videreutvikle instituttets utdanningskompetanse. IGA samarbeider med tilsvarende institusjoner og foreninger nasjonalt og internasjonalt om å arrangere relevante konferanser og seminarer. For mer utførlig beskrivelse av virksomheten, se ÅRSMELDING IGA 2017.

Medlemskap
For å bli medlem av Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi må man ha diplom i gruppeanalyse og arbeide gruppeanalytisk. Søknad om medlemskap rettes skriftlig til styret i IGA. (Søknadsskjema medlemskap)

Internasjonale kontakter
IGA er medlem av European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) og seksjonen for gruppeterapi ved European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) og har kontakt med Group Analytic Society international (GASi) og International Association of Group Psychotherapy and Group Processes  (IAGP) via individuelle medlemskap.