MBT dagskurs 19. september 2018

Mentaliseringsbasert terapi, MBT   Dagskurs 19. september 2018,     kl 9.30-15.45

Dette kurset er laget spesielt for de som har meldt seg på eller vurderer å melde seg på MBT-G modulen høsten 2018, men som ikke har kunnskaper om MBT fra før.  Nåværende og tidligere IGA-kandidater som ønsker en kortfattet oversikt over MBT, kan også søke.

(Godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister, søkt samme for psykiatere.)

KurslederOverlege Øyvind Urnes,
Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP, Lærer ved IGA i MBT-Gruppeterapi

Kurset holdes i IGAs lokaler, Fridtjof Nansens vei 2, på Majorstua, Oslo
Kursavgift kr 1 500,-
Påmeldingsfrist 1. sept. 2018 – først til mølla-prinsipp. Forutsettter minimum 12 deltakere.

Se utlysning med dagsprogram her

OBS!

De nye europeiske reglene for personopplysninger (GDPR) medfører at vi MÅ få ditt samtykke, hvis vi skal kunne sende deg elektronisk informasjon fremover. Se www.datatilsynet.no for mer info.
Informasjonen vi ber om i påmeldingsskjemaet, lagres i egen liste for bruk ifbm dagskurset,, og vil ved samtykke kunne benyttes av IGA til å kunne sende ut annen relevant informasjon i fremtiden. Vi deler ikke ut opplysninger om deg utenfor IGA. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.
Informasjonsskriv vil bli lagt ut på våre nettsider, om hvordan vi forholder oss til personvern og sikkerhet.
  1. MBT dagskurs
Personalia
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
  7. *
  8. Samtykker at e-postadresse kan benyttes til utsening av fremtidig relevant info