Åpent dagskurs MBT 19. sept 2018

Mentaliseringsbasert terapi, kl 9.30-15.45

Godkjent 6 timer for opprettholdelse av spesialitet for psykologer og psykiatere.

Kursdagen er også tilpasset de som skal, eller vurderer å delta på IGAs MBT-G modul.

KurslederOverlege Øyvind Urnes,
Inntil nylig leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP, Lærer ved IGA i MBT-Gruppeterapi

Kurset holdes i IGAs lokaler, Fridtjof Nansens vei 2, på Majorstua, Oslo
Kursavgift kr 1 500,-
Påmeldingsfrist: SNAREST Forutsetter minimum 12 deltakere.

Se utlysning med dagsprogram her

OBS!

De nye europeiske reglene for personopplysninger (GDPR) medfører at vi MÅ få ditt samtykke, hvis vi skal kunne sende deg elektronisk informasjon fremover. Se www.datatilsynet.no for mer info.
Informasjonen vi ber om i påmeldingsskjemaet, lagres i egen liste for bruk ifbm dagskurset,, og vil ved samtykke kunne benyttes av IGA til å kunne sende ut annen relevant informasjon i fremtiden. Vi deler ikke ut opplysninger om deg utenfor IGA. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.
Informasjonsskriv vil bli lagt ut på våre nettsider, om hvordan vi forholder oss til personvern og sikkerhet.
  1. MBT dagskurs
Personalia
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
  7. *
  8. Samtykker at e-postadresse kan benyttes til utsening av fremtidig relevant info