Linker

Norsk Gruppeterapeutisk Forening
NGPF har som hovedoppgave å fremme gruppepsykoterapiens vilkår i Norge. På nettsiden finnes informasjon om gruppepsykoterapi som behandlingsmetode og en “terapeutliste” med oversikt over gruppepsykoterapeuter som er medlem av NGPF.

Group Analytic Society International
GASi is a learned society to study and promote the development of Group Analysis in both its clinical and applied aspects. Utgir tidskriftet Group Analysis

European Group Analytic Training Institutions Network
EGATIN aims at promoting scientific, educational and cultural activities related to the training in Group Analysis.
Nettsiden  har linker til gruppeanalytiske utdanningsinstitutter i Europa

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector
EFPP is a European umbrella organisation that links together national networks of adult, child & adolescent, group and couple & family psychoanalytic organisations that are involved in public sector services

The International Association of Group Psychotherapy
IAGP is a worldwide network of professionals involved in the development of group psychotherapy and group processes in the areas of theory, clinical practice, training, research and consultancy

American Group Psychotherapy Association
AGPA is an interdisciplinary community that has been enhancing practice, theory and research of group therapy since 1942. Utgir tiddksriftet International Journal of Group Psychotherapy

DagavdelingsNettverk
(DN) er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter som driver personlighetsfokuserte behandlingsprogram for pasienter med personlighets-relaterte mentale lidelser

Institutt for Psykoterapi
vil fremme en landsdekkende utdanning i og forståelse for psykoanalytisk psykoterapi

Norsk Psykoanalytisk Institutt
administrerer og tilrettelegger psykoanalytisk utdannelse

Norsk Karakteranalytisk Institutt 
Utdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

IBUP Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom har som formål å være en forening for fagfolk interessert i psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom.

Norsk Psykiatrisk Forening
er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening

Norsk Psykolog Forening
er en profesjonsforening for alle autoriserte psykologer i Norge

Psykoanalytisk litteratur på Internett
Welcome to PEP-WEB, home of the PEP Psychoanalytic Literature Search!