Introseminar gruppeterapi 6.-8. februar 2019

OBS!! grunnet teknisk feil som oppsto i romjulen, så har vi ikke fått inn påmeldinger via skjema vi hadde på nettsiden – send oss epost dersom du har forsøkt å melde deg på de siste ukene uten å ha fått tilbakemelding. Beklager ekstra bry

Seminaret går over tre dager og gir en innføring i gruppedynamisk/gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer).
Undervisningsmessig veksler seminaret mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Programmet er bygget opp slik at de ulike delene henger sammen og utgjør en integrert helhet. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få veiledning på egen gruppeterapeutisk virksomhet, evt. råd og bistand til å starte opp grupper. I storgruppen gis mulighet for en felles møteplass og egenerfaring av gruppedynamiske forhold.

Det foreleses over følgende tema:
• Grunnleggende om gruppepsykoterapi og gruppedynamisk teori
• Gruppepsykoterapeutisk metode ved forskjellige psykiske lidelser
• Egne reaksjoner, motoverføringer og empati i gruppepsykoterapi
• Gruppepsykoterapi ved affektive lidelser, angst og personlighetsforstyrrelser
• Gruppepsykoterapi for pasienter med psykose, rus- og avhengighetsproblematikk

Seminaravgift: kr 6 600,- (inkluderer tre dagpakker med varm lunsj)

Søknadsfrist 15. januar 2019, men først-til-mølla-prinsippet gjelder

Last ned utlysning her

 

Påmelding ved å sende epost til iga@iga.no med:
navn, yrke,
institusjon, telefon,
fakturaadresse, merking av faktura, epost faktura skal sendes til ,
om du har deltatt på kurs seminar i gruppeterapi,
ca hvor mange års praktisk erfaring med gruppeledelse,
og kort beskrivelse av arbeidsfelt .