Introseminar gruppeterapi 6.-8. februar 2019

Seminaret går over tre dager og gir en innføring i gruppedynamisk/gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer).
Undervisningsmessig veksler seminaret mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Programmet er bygget opp slik at de ulike delene henger sammen og utgjør en integrert helhet. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få veiledning på egen gruppeterapeutisk virksomhet, evt. råd og bistand til å starte opp grupper. I storgruppen gis mulighet for en felles møteplass og egenerfaring av gruppedynamiske forhold.

Det foreleses over følgende tema:
• Grunnleggende om gruppepsykoterapi og gruppedynamisk teori
• Gruppepsykoterapeutisk metode ved forskjellige psykiske lidelser
• Egne reaksjoner, motoverføringer og empati i gruppepsykoterapi
• Gruppepsykoterapi ved affektive lidelser, angst og personlighetsforstyrrelser
• Gruppepsykoterapi for pasienter med psykose, rus- og avhengighetsproblematikk

Seminaravgift: kr 6 600,- (inkluderer tre dagpakker med varm lunsj)

Søknadsfrist 15. januar 2019, men først-til-mølla-prinsippet gjelder

Last ned utlysning her

 

 1. Påmelding til introduksjonsseminar GPT i institusjoner
Personalia
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
Adresse (for tilsending av faktura)
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *