Terapeuter via NGPF

Institutt for gruppenalyse – IGA – tilbyr kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse for helsepersonell. Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening – NGPF – er en sammenslutning av gruppepsykoterapeuter og annet helsepersonell med særlig interesse for gruppepsykoterapi.

NGPF ble stiftet i 1989 av terapeuter som hadde gjennomgått det 5-årig utdanningsprogrammet i gruppeanalyse. Foreningen har som hovedoppgave å fremme gruppepsykoterapiens vilkår og utbredelse i Norge. Dette innebærer blant annet å informere publikum om gruppepsykoterapi som behandlingsmetode og formidle kontakt med gruppepsykoterapeuter som er medlem av NGPF.

Se NGPF’s brosjyre “Hva er gruppepsykoterapi?

Leter du etter en gruppeterapeut ?
Ønsker du gruppeterapi? Psykoterapi? Hjelp til endring og personlighetsutvikling? Se nettsidene til NGPF (ngpf.no) med egen link til en “Terapeutliste” med fylkesvis oversikt over gruppeterapeuter. Listen gir først og fremst en oversikt over navn/kontaktinformasjon – den er (NB!) ikke oppdatert i fht hvem som har ledige plasser