Videreutdanning i kort-tids gruppeanalytisk psykoterapi med Steinar Lorentzen

Seminardel høsten 2016 (2 x 2 dager) – Veiledningsdel våren 2017 (5 x 1 dager) (Godkjent videreutdanning krever deltakelse på begge, men Seminardelen kan tas alene.) Sted: IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (Majorstuen i Oslo) Målgruppe: Gruppepsykoterapeuter med minst tre års utdanning ved IGA – eller tilsvarende, med erfaring fra grupper i privat […]


Les mer »

Nordisk grupppsykoterapikongress TALA ÄR SILVER, TIGA ÄR GULD?

IXe Nordiska grupppsykoterapi kongressen 8-10.9 2016 i Helsingfors, Finland TALA ÄR SILVER, TIGA ÄR GULD? Förbjudna och förträngda teman i grupp och samhället se her


Les mer »