KV veileder samling 23.mai

Fagrådet i IGA ønsker med dette å invitere til den årlige ”Samling for veiledere i kollegiale veiledningsgrupper” Fredag 23. mai 2014 kl 09.30 – 15.30 Sted: IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (Majorstuen i Oslo) Tema: Gruppeanalytisk veiledning i forhold til behandling av traumerelaterte lidelser se utlysning


Les mer »

Ny tilleggsmodul GPT kunst-/billedterapi

IGA tilbyr en ny tilleggsmodul i Gruppepsykoterapeutisk kunst-/billedterapi fra høsten 2014. Modulen er en ettårig seminarserie som i likhet med de andre tilleggsmodulene løper parallelt med videregående trinn av utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi. Se Utlysning GKT tilleggsmodul 2014. For påmelding gå direkte til siden med søknadsskjema her


Les mer »

Utlysninger/søknadsskjema kursåret 2014/15

IGA tilbyr en rekke utdanningsprogram innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Nå foreligger årets utlysninger av utdanningsprogrammene for kursåret 2014/15: 3-årig utdanning i gruppepsykoterapi, påbyggingsmodul gruppeanalyse og tilleggsmoduler MBT og rus. Søknad om opptak sendes via nettsiden, med søknadsfrist 15.april 2014. Under fanen «utdanningstilbud» finner du beskrivelse av utdanningsprogrammene, utlysningstekster og tilgang til søknadsskjema – eller gå [...]


Les mer »

Group Analytic Identity – EGATIN studydays april 2014

EGATIN – European Group Analytic Training Institutions Network inviterer i samarbeid med Group Analytic Society  Belgrade + IGA Belgrad til spennende «EGATIN study days» 25.-27. april 2014 i Beograd. Temaet for samlingen er «Group Analytic Identity and Training»  (an attempt to enlighten the complexity of Group analyitic Identity today). Alle med interesse for opplæring i og videre [...]


Les mer »

Europeisk symposium i gruppeanalyse juli/aug 2014

Group Analytic Society International (GASi) inviterer i samarbeid med Sociedade Portuguesa de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo til «16th European Symposium in Group Analysis», 28. juli til 1. august 2014 i Lisboa, Portugal. Tema for symposiet er Art meets Science. Exploring Challenges and Changes. Sjekk nettsidene www.lisbon-gasi-symposium2014.com, og/eller last ned utlysningsbrosjyren her.


Les mer »