Ledige plasser på rus- og MBT-modulene!

Det er fortsatt noen ledige plasser for kursåret 2014-15 på tilleggsmodulene i «Gruppeterapi ved rus og avhengighet» og «Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) for personer med relasjonsvansker» (Søknadsfristen utvides til 30.mai!)


Les mer »

KV veileder samling 23.mai

Fagrådet i IGA ønsker med dette å invitere til den årlige ”Samling for veiledere i kollegiale veiledningsgrupper” Fredag 23. mai 2014 kl 09.30 – 15.30 Sted: IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2 (Majorstuen i Oslo) Tema: Gruppeanalytisk veiledning i forhold til behandling av traumerelaterte lidelser se utlysning


Les mer »

Europeisk symposium i gruppeanalyse juli/aug 2014

Group Analytic Society International (GASi) inviterer i samarbeid med Sociedade Portuguesa de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo til «16th European Symposium in Group Analysis», 28. juli til 1. august 2014 i Lisboa, Portugal. Tema for symposiet er Art meets Science. Exploring Challenges and Changes. Sjekk nettsidene www.lisbon-gasi-symposium2014.com, og/eller last ned utlysningsbrosjyren her.


Les mer »