Beyond Babel – EFPP konferanse i Berlin 26.-28. juni

EFPP er en europeisk paraplyorganisasjon for psykoanalytiske foreninger og grupperinger (for voksne, barn og ungdom, gruppeterapi og par/familie-terapi) som er involvert i offentlige helsetjenester. IGA er medlem av denne paraplyorganisasjonen, i seksjon for psykoanalytisk gruppepsykoterapi. Alle fire seksjoner i EFPP møtes til felles konferanse i Berlin i år: «Beyond Babel – on sameness and otherness», […]


Les mer »

EGATIN study days 24.-26.april 2015

I 2015 arrangerer EGATIN sine årlige «study days» i Bristol, UK, 24. til 26. april. Temaet denne gangen er «Group Analytic Training and the Social Context. Exploring the relevance of group analytic training as a tool for thinking in the political and socio-cultural environment». Se første flyer her


Les mer »

Utlysninger/søknadsskjema kursåret 2015-16

IGA tilbyr en rekke utdanningsprogram innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Nå foreligger årets utlysninger av utdanningsprogrammene for kursåret 2015-16: 3-årig utdanning i gruppepsykoterapi, påbyggingsmodul gruppeanalyse og tilleggsmoduler MBT og rus, samt basal psykoanalytisk teoriseminar. Søknad om opptak sendes via nettsiden, med søknadsfrist 15.april 2015. Under fanen «utdanningstilbud» finner du beskrivelse av utdanningsprogrammene, utlysningstekster og tilgang til […]


Les mer »

Veilederutdanning 2015-16, ny utlysning!!

Institutt for gruppeanalyse lyser ut formell veilederutdanning i gruppepsykoterapi/ gruppeanalyse som vil bestå av 4 samlinger á 2 dager i løpet av 2015-16. Utdanningen har som målsetting å styrke kompetansen som veiledere innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, med vekt både på veiledningspraksis og pedagogikk. Målgruppen er diplomerte gruppeanalytikere, som allerede har eller kan tenke seg veilederoppgaver […]


Les mer »