EGATIN Study days 2018

27-29 april 2018 i Vilnius, Litauen SMALL GROUP – ENDLESS SPACE Personal Therapy in Group Analytic Training se link til konferansen HER 


Les mer »

Nytt opptak til utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse

Søknadsskjema og utlysning til alle trinn fra høsten 2018 Kandidater med tilstrekkelig teoretisk grunnlag og erfaring kan begynne direkte på en 2- eller 4-årig utdanning, bestående av et 2-årig Trinn A og et 2-årig Trinn B. Det innføres differensierte praksiskrav på Trinn B. Grunnleggende trinn beholdes for de som ikke kvalifiserer til direkte opptak på […]


Les mer »