GASi 17. internasjonale gruppeanalytiske symposium

15-19 august 2017 i Berlin, Tyskland Crossing borders Social, Cultural and Clinical Challenges se link til konferansen HER 


Les mer »

Introseminar gruppeterapi 7.-9. februar 2018

Seminaret går over tre dager og gir en innføring i gruppedynamisk/gruppeanalytisk tenkning og metode egnet til bruk i forskjellige institusjoner (døgn, dag eller polikliniske rammer). Undervisningsmessig veksler seminaret mellom teoriforelesninger, veiledningsgrupper og storgruppemøter. Programmet er bygget opp slik at de ulike delene henger sammen og utgjør en integrert helhet. I veiledningsgruppene vil deltakerne kunne få […]


Les mer »